Corporate governance reporttải về 84.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích84.83 Kb.
#38131
loạiReport
AMV: Corporate Governance Report (2016)

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

(Year 2016)

Company: American Vietnamese Biotech Incorporation

Address: No. 1251, Highway 14, Tien Thanh Commune, Dong Xoai District, Binh Phuoc Province

Tel.: (0651).3889.034 Fax: (0651).3889.032

Charter capital: VND 21,157,500,000Stock code: AMV

  1. BOD Activities (2016)

Meetings:

No.

Members of BOD

Title

Attendance

Rate

Reasons for not attending

1

Dang Nhi Nuong

Chairman of Board of Directors

03

60%

Appointed 

2

Bach Mong Ha

Member of Board of Directors

05

100%

 

3

Hoang Oanh

Member of Board of Directors

05

100%

 

4

Vu Van Ngat

Member of Board of Directors

01

20%

Appointed 

5

Pham Van Tuy

Member of Board of Directors

01

20%

Appointed 

06

Le Thi Thu Ha

Member of Board of Directors

01

20%

Resigned

07

To Minh Vu

Member of Board of Directors

03

60%

Resigned

08

Nguyen Le Thuy

Member of Board of Directors

03

60%

Resigned

 

II. Board Resolutions (2016)

No.

Board Resolution No.

Date

Contents

01

01_01/NQ/QMVI-2016

13 Apr 2016

1. Operational report 2015 of Board of Directors

2. Select audit unit for fiscal year 2016

3. Remuneration of Board of Directors and Supervisory Board

4. Financial statement 2015

5. Statement on dissolving associated company

6. Development and investment fund

7. Operational situation of Supervisory Board

8. Business plan 201602

0104-2016/ NQ - HDQT

14 Apr 2016

Disolve Viet My Sai Gon Trading JSC

03

08.11/ 2016/ NQHDQT/ AMV

08 Nov 2016

Approve resignation and appoint additional members of Board of Directors; dismiss and appoint Director, Chieft Accountant

04

22.11/ 2016/ NQHDQT/ AMV

22 Nov 2016

Set up a subsidiary

05

23.11/ 2016/ NQHDQT/ AMV

23 Dec 2016

Approve resignation and appoint additional members of Board of Directors

06

26.12/ 2016/ NQHDQT/ AMV

26 Dec 2016

Change establishment of subsidiaries

07

26.12/ 2016/ NQHDQT/ AMV

26 Dec 2016

Convening extraordianry General Shareholder Meeting

 

III. Change in connected persons/ institutions

No.

Name of connected persons/institutions

Trading account (if any)

Position of PDMR at the company (if any)

Date to become connected persons/ institutions

Date no longer connected persons/ institutions

Reasons

1

Bui Khac Hao


03/2016

Personal affair

2

Nguyen Tuyan Huyen


03/2016

Personal affair

3

To Minh Vu
Director of BOD

03/20164

Nguyen Le Thuy
Director of BOD

03/2016 IV. Transactions of PDMRs and connected persons/ institutions

1. List of PDMRs and connected personsưNo.

Name

Trading account (if any)

Position of PDMR at the company (if any)

Shareholding at the end of the term

Shareholding percentage at the end of the term

Note

1

Dang Thi Nuong

Chairman of Board of Directors/ General Director
342,800

16.2
 2. Transactions of PDMRs and connected persons/ institutions

No.

Name

Relation with PDMR

Shareholding at the beginning of the term

Shareholding at the end of the term

Reason (buy, sell, transfer, dividend, bonus share...)

Share

Percentage

Share

Percentage

1

The Sun Co., Ltd : Bach Mong Ha – the representative

Principal shareholder

226,380

10.7%

0

0%

 

2

Le Thi Thu Ha

Member of Board of Directors

60,000

2.84%

0

0%
3

Bach Mong Ha

Member of Board of Directors

156,960

7.42%

0

0
4

Hoang Oanh

Member of Board of Directors

117,000

5.53%

0

0
5

Nguyen Le Thuy

Member of Board of Directors

395,400

18.69%

0

0
6

To Minh Vu

Member of Board of Directors

105,400

4.98%

0

0

 

7

Dang Thi Nuong

Member of Board of Directors

0

0

342,800

16.2%

 

 3. Other transactions:

No.

Name

Relation with PDMR

Shareholding at the beginning of the term

Shareholding at the end of the term

Reason (buy, sell, transfer, dividend, bonus share...)

Share

Percentage

Share

Percentage

1 

V. Other issues
Каталог: data -> HNX -> 2016 -> BCTHQT
HNX -> Trungtâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
HNX -> Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
HNX -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊNH
HNX -> I. LỊch sử hoạT ĐỘng của công ty 4
2016 -> Cms: Board resolution
HNX -> Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2008
BCTHQT -> PV2: Corporate Governance Report (2016)

tải về 84.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©de.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương