Covid-19 Vaccination Record Cardtải về 110.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.02.2022
Kích110.09 Kb.
#50632
thi-thuwr
Văn-bản (1), dethi, De cuong on thi GIUA HK2 TOAN 6KNTT (1)

COVID-19 Vaccination Record Card

Please keep this record card, which includes medical information about the vaccines you have received.

Last Name First Name

Date of birth Patient number (medical record or IIS record number)Vaccine

ProductName/Manufacterer

Lot NumberDate

Healthcare Professional or Clinic Site
1st Dose COVID-19
…./…./……
2nd Dose COVID-19
…./…./……
Other
…./…./……
Other
…./…./……
tải về 110.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©de.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương