D cập nhật ngày 17. 06. 2013 – lần cuối anh sách phân công chính thức luận văn cuối khóAtải về 395.9 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích395.9 Kb.
#38092
  1   2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

KHOA NÔNG HỌC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2012.

D
Cập nhật ngày 17.06.2013 – lần cuối
ANH SÁCH PHÂN CÔNG CHÍNH THỨC LUẬN VĂN CUỐI KHÓA

Lớp TC06NHCCSTT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ghi chú

1

06213206

Nguyễn Văn

Đầy

So sánh sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất một số giống lúa lai F1 vụ Xuân Hè 2013

ThS. Hồ Tấn Quốc

0909711388

Lớp DH07NH

STT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ghi chú

1

07113176

Đặng Huỳnh Minh

Sơn

Khảo sát hiện trạng sản xuất cây nhãn và chôm chôm theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Ths. Thái Nguyễn Diễm Hương

TS. Nguyễn Trịnh Nhất Hằng01656173658

2

06113110

Nguyễn Bá

Trọng

Đánh giá hiệu quả của Anvil Gold 300SC trong phòng trừ bệnh hại lúa tại Long An vụ Đông Xuân 2012 - 2013

ThS. Lê Cao Lượng

0948440300

Lớp TC08NH

STT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ghi chú

1

07213033

Nguyễn Ngọc

Sơn

Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng của lan Dendrobium

TS. Phạm Thị Minh Tâm

01689424991

2

08213036

Nguyễn Trung

Toàn

Điều tra các loài thực vật dùng làm kiểng chậu và kỹ thuật chăm sóc kiểng chậu

TS. Phạm Thị Minh Tâm

0933200709

Lớp TC08NHNX

STT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ghi chú

1

08213149

Nguyễn Văn

Sinh

Khảo sát dinh dưỡng và giá thể phù hợp với biện pháp tưới nhỏ giọt để sản xuất măng tây giống

ThS. Phạm Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Hồng Đức0937758148

Lớp DH08BV

STT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ghi chú

1

08145064

Nguyễn Phước Minh

Nhựt

Đánh giá hiệu lực diệt ốc bươu vàng của thuốc Niclosaminde và hỗn hợp giữa Niclosaminde với pyridaben trên ruộng lúa sạ vụ Xuân Hè 2013 tại tân An – Long An

TS. Võ Thị Thu Oanh

KS. Nguyễn Hữu Trúc01689994209 – Đổi tên đề tài; HD2

Lớp DH08NH

STT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ghi chú

1

08113026

Nguyễn Thành

Duy

So sánh giống đậu nành vụ Xuân Hè 2013

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu

01683778448

Lớp DH08NHGL

STT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ghi chú

1

08113211

Nguyễn Quốc

Đại

Ảnh hưởng của năm mức phân chuồng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng đậu côve

ThS. Lê Văn Dũ

01638107679

2

08113214

Ngô Tuấn

Đạt

Khảo sát các mức phân hữu cơ sinh học trên cây bắp

ThS. Lê Văn Dũ

0977561681

3

08113280

Chu Sông

Thương

Ảnh hưởng của phân bón kali đến sự sinh trưởng và phát triển của cây bắp trong vụ Xuân Hè 2012 - 2013

ThS. Lê Văn Dũ

093316140

4

08113285

Phạm Anh

Truyền

Ảnh hưởng của năm mức phân chuồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của dưa hấu

ThS. Lê Văn Dũ

0989858013

5

08113283

Phạm Duy

Trung

Khảo sát năm mức phân lân đến năng suất và phẩm chất của cây đậu xanh tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

ThS. Nguyễn Thanh Bình0974149006

6

08113289

Hoàng Văn

Việt

Ảnh hưởng của bốn mức phân hóa học đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng của cây đậu cove

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

0979721171

Lớp DH09NH

STT

MSSV

Họ và tên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ghi chú

1

09113098

Đặng Bình

Phúc

Điều tra thành phần, mức độ gây hại và hiệu lực phòng trừ bọ trĩ trên cây hoa Cát Tường tại thành phố Đà Lạt

TS. Trần Thị Thiên An

01649660638

2

09113146

Lê Hoàng

Thưởng

Ảnh hưởng của một số chế phẩm phân bón lá đến năng suất và chất lượng chè búp tươi tại Bảo Lộc

TS. Võ Thái Dân

ThS. Nguyễn Đức Thiết0933913882

3

09113067

Nguyễn Quang

Lộc

Thử nghiệm một số phân bón lá đến sinh trưởng phát triển của hoa Cẩm chướng

ThS. Lê Văn Dũ

0902921991

4

09113092

Phan Hồng

Nhung

Khảo sát ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến sinh trưởng và phát triển của cây hoa cúc vàng hòe (Chrysanthemum sp.) tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

ThS. Lê Văn Dũ

01665235050 – Đổi tên đề tài

5

09113122

Nguyễn Ngọc

Thạch

Khảo sát hiệu quả ứng dụng phân vi sinh Dasvila trên cây lúa (Oryza sativa L.) khi giảm lượng phân hóa học vụ Xuân Hè 2013 tại xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

ThS. Lê Văn Dũ

0932072928 – Đổi tên đề tài

6

09113133

Nguyễn Đạt

Thịnh

Khảo sát ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây khổ qua

ThS. Lê Văn Dũ

0973160205

7

09113002

Nguyễn Phương

Bắc

Ảnh hưởng của chế độ bao ngọn và quy cách cắt lá đến tỷ lệ sống của cây cà phê ghép giống TR4 tại trại thực nghiệm Khoa Nông học, quận Thủ Đức, tp. HCM

PGS.TS. Lê Quang Hưng

01234092998 – Đổi tên đề tài

8

09113018

Cao Quốc

Đạt

Ảnh hưởng chế độ che nylon và quy cách hom đến nhân giống bằng dây lươn tiêu Vĩnh Linh (Piper nigrum L.)

PGS.TS. Lê Quang Hưng

01656893115 – Đổi tên đề tài

9

09113091

Lâm Thành

Nhơn

Ảnh hưởng của chế độ bao ngọn đến sự sinh trưởng của bốn giống ca cao TD5, TD6, TD8 và TD9 trong giai đoạn vườn ươm

PGS.TS. Lê Quang Hưng

0979589044 – Đổi tên đề tài

10

09113015

Phạm Thị Thùy

Dương

Ảnh hưởng của bốn mức phân Bounce Back đến sự sinh trưởng và phát triển hoa mõm chó (Torenia fournienii L.) tại Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

0979150457 – Đổi tên đề tài

11

09113082

Đỗ Thị

Nga

Ảnh hưởng của năm mức phân bón lá đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống khoai lang Mật tại Đơn Dương, Lâm Đồng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

0976629861

12

09113038

Lê Văn

Hoàng

Ảnh hưởng của một số loại vật liệu bao quả và màng Chitosan đến chất lượng xoài cát Hòa Lộc (Mangifera indica var. Hoa Loc)

ThS. Thái Nguyễn Diễm Hương

TS. Trịnh Nguyễn Nhất Hằng01689745040 – Đổi tên đề tài, bổ sung GVHD

13

09113090

Đoàn Hồng

Nhi

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống vô tính dứa Queen Mauritius GUO44 (Ananas comosus (Linn.) Merr.)

ThS. Thái Nguyễn Diễm Hương

TS. Trịnh Nguyễn Nhất Hằng01649661402 – Đổi tên đề tài

14

09113102

Lê Huỳnh Hồng

Phước

Ảnh hưởng của GA3 và kali đến năng suất và phẩm chất trái ổi không hạt (Psidium quajava L.) tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

ThS. Thái Nguyễn Diễm Hương

TS. Trịnh Nguyễn Nhất Hằng0988656648 – Đổi tên đề tài, bổ sung GVHD

15

09113012

Nguyễn Thị Mỹ

Dung

Khảo nghiệm các giống Ngô ở Trảng Bom, Đồng Nai

TS. Hoàng Kim
TS. Trần Kim Định

01649682619

16

09113213

Lương Thị Long

Giang

So sánh sự sinh trưởng, phát triển và năng suất các giống Ngô ở Trảng Bom, Đồng Nai

TS. Hoàng Kim
TS. Trần Kim Định

01667591175

17

09113072

Phan Phúc

Lục

So sánh năng suất 10 giống lúa cao sản thơm tại trại giống Long Phú

TS. Hoàng Kim

ThS. Nguyễn Thành Phước0943787159

18

9113105

Lạc Hồng

Quân

So sánh năng suất bộ giống lúa cao sản xanh (Green Super Rice) tại Long Phú - Sóc Trăng

TS. Hoàng Kim

ThS. Nguyễn Thành Phước01649660643

19

09113190

Chau Râm Rít

Thi

So sánh năng suất của bộ giống lúa cao sản ngắn ngày tại trại giống Long Phú

TS. Hoàng Kim

ThS. Nguyễn Thành Phước0916343669

20

09113143

Võ Minh

Thư

Khảo nghiệm bộ giống lúa cao sản triển vọng tại trại giống Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

TS. Hoàng Kim

ThS. Nguyễn Thành Phước01286050897 – đổi tên đề tài

21

09113035

Lê Thị Ngọc

Hiền

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ BA và chất hữu cơ (nước mía, nước dừa) bổ sung lên sự nhân nhanh một số giống hoa cúc

PGS.TS. Phan Thanh Kiếm

01673879961

22

09113055

Mai Minh

Khang

So sánh một số giống bắp lai năng suất vào vụ Đông Xuân 2012 - 2013

PGS.TS. Phan Thanh Kiếm

01649660633

23

09113087

Lê Thị

Ngọc

Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của sáu dòng hoa chuông tại Viện Cây ăn quả miền Nam

PGS.TS. Phan Thanh Kiếm

01674568460 – đổi đề tài

24

09113089

Phan Như

Nhân

So sánh khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của 10 giống đậu phộng vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

PGS.TS. Phan Thanh Kiếm

ThS. Nguyễn Thị Hoài Trâm01672452707 – Đổi tên đề tài, bổ sung GVHD

25

09113022

Đỗ Hữu

Đức

So sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu
KS. Nguyễn Thị Hoài Trâm

0975930898 – Đổi tên đề tài

26

09113029

Hoàng Thị

Hằng

Đánh giá khả năng tích lũy đường của một số giống mía tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai niên vụ 2012 - 2013

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu

01279951363 – Đổi tên đề tài

27

09113101

Nguyễn Thanh

Phương

Ảnh hưởng của Paclobutrazol, α-Napthtyl acetic acid (α-NAA) và acid gibberellic (GA3) đến sinh trưởng, năng suất cây đậu phộng (Arachis hypogaea L.) trong vụ Xuân Hè trên đất xám huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu
KS. Nguyễn Thị Hoài Trâm

01649660637 – Đổi tên đề tài

28

09113149

Trần Văn

Tiền

So sánh khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của chín giống đậu phộng trồng vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu
KS. Nguyễn Thị Hoài Trâm

01649661412 – Đổi tên đề tài

29

09113167

Dương Ngọc

Tường

Đánh giá khả năng tích lũy đường theo thời gian của hai giống mía K94-2-483 và U-Thong 7 tại Định Quán, tỉnh Đồng Nai

ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu

0978224321 – Đổi tên đề tài

30

09113005

Trịnh Minh

Chánh

Sơ tuyển các dòng vô tính cao su vụ lai 2001 trên vùng đất xám Bình Dương

ThS. Trần Văn Lợt
ThS. Lê Mậu Túy

01265260510

31

09113053

Hồ Văn

Hướng

Đánh giá cây lai vụ 2011 và kết quả vụ lai 2012 tại Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam

ThS. Trần Văn Lợt
ThS. Lê Mậu Túy

01649660646

32

09113217

Sơn Sà

Phol

So sánh sự sinh trưởng phát triển và năng suất của 12 giống đậu nành tại trại thực nghiệm khoa Nông học

ThS. Trần Văn Lợt
ThS. Nguyễn Văn Chương

01678896821

33

09113110

Phạm

Sang

So sánh các chế độ cạo kết hợp chất kích thích mủ trên mặt cạo BO-2 dòng vô tính cao su PB235 đất xám Bình Thuận

ThS. Trần Văn Lợt
ThS. Nguyễn Năng

01267861988

34

09113156

Lê Minh

Trí

Khảo sát đặc tính của năm dòng vô tính cao su sản xuất thử tại nông trường Bến Củi, Tây Ninh

ThS. Trần Văn Lợt
KS. Nguyễn Văn Tài

01659956410

35

09113157

Nguyễn Đức

Trung

Sơ tuyển các dòng vô tính cao su vụ lai 2000 trên đất đỏ Lộc Ninh

ThS. Trần Văn Lợt
ThS. Lê Mậu Túy

01688151091 – Đổi tên đề tài

36

09113030

Lê Thị

Hằng

Khảo sát ảnh hưởng của một số loại cơ chất đến sự sinh trưởng và phát triển của hai loại nấm bào ngư trắng và bào ngư xám

ThS. Phạm Thị Ngọc

01267808286 – Đổi tên đề tài

37

9113063

Nguyễn Hồng

Lĩnh

Khảo sát ảnh hưởng của một số công thức phối trộn cơ chất đến sự tăng trưởng của nấm Linh chi Ganoderma lucidum

ThS. Phạm Thị Ngọc
KS. Trương Văn Minh Hiển

01649761897

38

09113078

Phan Thị Ngọc

Mỹ

Khảo sát ảnh hưởng của một số loại cơ chất lên sự sinh trưởng và năng suất của nấm rơm

ThS. Phạm Thị Ngọc
ThS. Nguyễn Ngọc Châu

01267869027 – Đổi tên đề tài

39

09113123

Bùi Võ Thị Hương

Thắm

Khảo sát ảnh hưởng của bốn mức nồng độ SA (salicylic acid) đến sinh trưởng cây măng tây xanh (Asparagus officianlis L.) trồng tại Phan Ranh – Tháp Chàm, Ninh Thuận

ThS. Phạm Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Hồng Đức01649661400 – đổi tên đề tài, GVHD

40

09113135

Trần Thị

Thơm

Khảo sát ảnh hưởng của các mức vôi và đạm đến sinh trưởng của cây măng tây (Asparagus officinalis L)

ThS. Phạm Thị Ngọc
ThS. Nguyễn Thanh Bình

01649660649 – đổi đề tài, GVHD

41

09113017

Nguyễn Thị Hồng

Đào

Ảnh hưởng của các công thức dinh dưỡng môi trường thủy canh đến sinh trưởng, năng suất và là lượng nitrate trong rau xà lách

ThS. Phạm Hữu Nguyên

01649660668

42

09113024

Nguyễn Trường

Giang

Ảnh hưởng của một số môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng và năng suất của cây rau muống trồng bằng phương pháp thủy canh

ThS. Phạm Hữu Nguyên

0938960023

43

09113069

Nguyễn Bình

Luân

Ảnh hưởng của giống và mật độ trồng đến sinh trưởng và năng suất của cây cải xanh trồng bằng phương pháp thủy canh

ThS. Phạm Hữu Nguyên

01689974419

44

09113215

Huỳnh Thị KimẢnh hưởng của các công thức dinh dưỡng môi trường thủy canh đến sinh trưởng, năng suất và là lượng nitrate trong rau cải xanh

ThS. Phạm Hữu Nguyên

01667591192

45

09113071

Trần Kim Mỹ

Luyến

Xây dựng qui trình phòng trừ bệnh thối mềm trên cây hành lá bằng các giải pháp sinh học tại xã Thạnh Hội huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương.

TS. Võ Thị Thu Oanh

KS. Nguyễn Ngọc Long01656170534 – đổi đề tài, GVHD 2

46

09113121

Lê Phong

Thái

Đánh giá ảnh hưởng của một số biện pháp xử lý rơm rạ sau thu hoạch đến sinh trưởng, năng suất, hiện tượng ngộ độc hữu cơ và một số bệnh hại trên cây lúa (Oryza sativa L.) tại huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang.

TS. Võ Thị Thu Oanh

01649660665

47

09113189

A

 Giao

Giảm chua hạt ca cao lên men bằng phương pháp phơi

TS. Phạm Hồng Đức Phước

01649660634 – Đổi tên đề tài

48

09113056

Hoàng Đức

Khanh

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đến mật độ bọ xít muỗi (Helopeltis theivora Waterh) trên ca cao (Theobroma cacao L.)

TS. Phạm Hồng Đức Phước

ThS. Lê Cao Lượng0907947959 – Bổ sung GVHD – Đổi tên đề tài

49

09113117

Hồ Việt

Tân

Khảo sát sự sinh trưởng và phát triển của tập đoàn 20 dòng cacao trên đất dốc tại ấp 2, xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

TS. Phạm Hồng Đức Phước

0948081485 – Đổi tên đề tài

50

09113154

Lương Thị

Trang

Nghiên cứu nhân nuôi mật số kiến đen Dolichoderus thoracicus Smith. (Hymenoptera: Formicidae) bằng các loại thức ăn khác nhau

TS. Phạm Hồng Đức Phước

ThS. Lê Cao Lượng01687430370 – Đổi đề tài, GVHD

51

09113170

Phạm Quang

Vinh

Khảo sát sự sinh trưởng và phát triển tập đoàn 20 dòng cacao trên đất dốc tại xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

TS. Phạm Hồng Đức Phước

01267814625 – Đổi tên đề tài

52

09113210

Lý Kim

Buối

So sánh khả năng sinh trưởng và năng suất một số dòng Lúa miến trên vùng đất xám Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

ThS. Hồ Tấn Quốc

01685917713

53

09113006

Trương Thị Thanh

Chi

Khảo sát một số đặc tính nông học và năng suất tập đoàn Lúa miến trên vùng đất xám bạc tại Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

ThS. Hồ Tấn Quốc

01698806995

54

09113014

Đinh Thị Bông

Dương

Điều tra hiện trạng giống và kỹ thuật canh tác dứa (Ananus comosus L. Merr.) thương phẩm tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

ThS. Hồ Tấn Quốc

01649660645 – Đổi tên đề tài

55

09113025

Phạm Thị Kim

Giàu

Đánh giá một số đặc tính nông học, năng suất của tập đoàn Lúa miến trên vùng đất xám bạc màu Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

ThS. Hồ Tấn Quốc

01662463650

56

09113011

Lê Nhựt

Du

Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Benzyl Adenine đến sự sinh trưởng và ra hoa của Lan vũ nữ trồng tại Thủ Đức, tp. HCM

TS. Phạm Thị Minh Tâm
KS. Nguyễn Phạm Hồng Lan

0915626254 – Đổi tên đề tài

57

09113034

Huỳnh Thanh

Hiền

Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm EMINA và chế phẩm β-Glucan đến sinh trưởng và năng suất của cây dưa leo

TS. Phạm Thị Minh Tâm
KS. Hoàng Thị Sinh

01649660662 – Đổi tên đề tài

58

09113041

Phạm Văn

Hon

Khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn xơ dừa và liều lượng EMINA trong ủ phân compost từ phế phẩm rau

TS. Phạm Thị Minh Tâm
KS. Hoàng Thị Sinh

01649660640 – Đổi tên đề tài

59

09113064

Lê Thị Kiều

Loan

Khảo sát ảnh hưởng của BA, IBA và NAA đến khả năng nhân nhanh chồi và ra rễ của ba giống hoa đồng tiền (Gerbera jamesonii) in vitro

TS. Phạm Thị Minh Tâm
ThS. Lê Nguyễn Lan Thanh

01649660562 – Đổi tên đề tài, GVHD

60

09113068

Đặng Thành

Luân

Khảo sát ảnh hưởng các mức phân đạm và kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây hồng hoa (Carthumus tinctorius L.) tại Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

TS. Phạm Thị Minh Tâm
KS. Nguyễn Phạm Hồng Lan

0917135117 – Đổi tên đề tài

61

09113124

Trương Công

Thắng

Ảnh hưởng của phân bón lá hữu cơ đến sinh trưởng của rau muống và rau dền

TS. Phạm Thị Minh Tâm
KS. Hoàng Thị Sinh

01666269892

62

09113159

Lê Văn

Tuấn

Khảo sát ảnh hưởng của mật độ trồng và kỹ thuật bấm ngọn đến sinh trưởng và năng suất cây hồng hoa (Carthumus tinctorius L.) tại Lạc Dương, Lâm Đồng

TS. Phạm Thị Minh Tâm
KS. Nguyễn Phạm Hồng Lan

01656170435 – Đổi tên đề tài

63

09113191

Nguyễn Anh

Tuấn

Khảo sát ảnh hưởng chín loại hỗn hợp phân bón đối với cây con Ngọc Điểm (Rhynchotylis kilgantean) không giá thể trồng tại tp. HCM

TS. Phạm Thị Minh Tâm
KS. Nguyễn Phạm Hồng Lan

01649660639 – Đổi tên đề tài

64

09113037

Nguyễn Trung

Hiếu

Khảo sát đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống bắp lai tại thành phố Hồ Chí Minh

TS. Trần Thị Dạ Thảo
KS. Văn Hữu Tài

01688808045

65

09113044

Lò Nguyễn Quốc

Huy

Khảo sát đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa lai tại Tiền Giang

TS. Trần Thị Dạ Thảo
KS. Bạch Thị Vững

01667609790

66

09113084

Huỳnh Trọng

Nghĩa

Khảo sát sự sinh trưởng, năng suất và hiệu quả kinh tế của cây bắp (Zea mays L.) trong hệ thống xen canh bắp với đậu nành tại tp. HCM

TS. Trần Thị Dạ Thảo

01649660659 – Đổi tên đề tài

67

09113088

Phạm Thảo

Nguyên

Ảnh hưởng của giống và kỹ thuật canh tác bắp (Zea mays L.) đến nấm rễ tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

TS. Trần Thị Dạ Thảo
KS. Văn Hữu Tài

01653466575 – Đổi tên đề tài

68

09113125

Nguyễn Thị

Thẩm

Khảo sát sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống bắp lai tại Tây Ninh

TS. Trần Thị Dạ Thảo
KS. Nguyễn Hồng Ân

01649660635

69

09113150

Đặng Trung

Tiến

Khảo sát đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa lai tại Tiền Giang

TS. Trần Thị Dạ Thảo
KS. Bạch Thị Vững

01649660642

70

09113164

Lê Thị

Tuyết

Khảo sát đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của tám giống bắp lai vụ Xuân Hè 2013 tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

TS. Trần Thị Dạ Thảo

KS. Nguyễn Hồng Ân01673753391 – Đổi tên đề tài

Каталог: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

tải về 395.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©de.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương